חד גדיא! סרטון סטופמושן
 שיצרנו יחד -  עם שלומי ארביב ואפרת ליכטנשטט